Bach bloesemtherapie


Bachbloesem flesjesBach bloesems worden verkregen door planten, bloemen of steen (Rock rose) in een kom samen te voegen met zuiver bronwater. Dit mengsel wordt een paar uur in de zon gelegd en het water wordt na verloop van tijd opgevangen en bevat nu de energie van de plant, bloem of steen waarmee het in aanraking is geweest. Er zijn 38 verschillende Bach bloesemremedies. Elke remedie vertegenwoordigt een bepaalde karaktertypering die kan aansluiten bij de karaktertypering van een dier. Als de juiste remedie of combinatie van remedies aan het dier wordt gegeven, kan de disbalans bij het dier aanwezig worden opgeheven.

Dr. Edward Bach ging er van uit dat ziekte kan ontstaan als de balans tussen lichaam en geest verstoord is. Disbalansen manifesteren zich eerst op energetisch niveau, vervolgens op mentaal en daarna op fysiek niveau. Bach bloesems kunnen vanwege hun werking op energetisch en mentaal niveau preventief werken als er nog geen disbalans op fysiek niveau (ziekte) aanwezig is, aangezien een gezonde geest een gezond lichaam als gevolg heeft. Als het fysieke lichaam ziekteverschijnselen vertoont, kunnen de Bach bloesemremedies ondersteunend/herstellend werken op de aanwezige disbalans op alledrie de niveaus (energetisch, mentaal en fysiek).

Heb je vragen of behoefte aan mijn advies? Neem dan gerust contact met me op!